perjantai 29. heinäkuuta 2011

Täydennyskoulutusta lääkäreille potilastyön mobiliilisovelluksista?

Hyvin toteutettu laaja satunnaistettu tutkimus Lancetin heinäkuun numerossa* osoittaa, että automatisoiduilla tekstiviesteillä voidaan nostaa tupakoinnin lopettaneiden määrä kaksinkertaiseksi (10.7% vrs 4.9%). Menetelmä vaikuttaa kustannustehokaalta, mutta on myönnettävä, että lopettaneiden osuus jää varsin vaatimattomaksi, yksi kymmenestä.

Olisiko perusteita olettaa, että tuon menetelmän tehoa voisi nykyteknologialla parantaa? Älypuhelimet yleistyvät vauhdilla ja niissä toimivat monenlaiset hyötysovellukset, kohteena mm. juuri tupakoinnin lopettaminen. Sovelluksen monipuolisia toimintoja päivittäin aktiivisesti hyödyntävä potilas sitoutuisi kenties paremmin tavoitteeseensa verrattuna pelkkään tekstiviestien vastaanottoon?

Terveyssovellus taskuun tukea tuomaan

Terveyssovelluksia on tarjolla tusinoittain niin Android- kuin iPhone -ympäristöä varten (rajaudun tässä terveyskäyttäytymiseen vaikka paljon muutakin on, esim. sovelluksia diabetesseurantaan). Alla pari kuvakaappausta ilmaisesta Android-sovelluksesta Quit Now! jolla seuraat tupakkalakon saavutuksia, sekä kertyvää ajan- ja rahansäästöä. Lisäksi ’kohtalotoverien’ kanssa voit jakaa kokemuksia. 1620 käyttäjää on antanut sille arvosanan 4.5/5.Herää pari kysymystä

(I) Olisiko jo korkea aika kehittää suomenkielisiä mobiilisovelluksia, joita voitaisiin käyttää terveyden edistämiseen? Käyttöalueet ovat moninaiset; tupakointi, alkoholinkäyttö, painonhallinta, liikunta, stressi?

(II) Olisiko jo aika kehittää täydennyskoulutusta, jolla annettaisiin yleispraktiikkaa tekeville lääkäreille valmiuksia näihin potilastyön mobiilisovelluksiin? Lääkärin - ja myös terveydenedistämistyötä tekevän hoitajan - tulisi kunnolla tuntea sovellusten ominaisuudet ja tepsivimmät käyttötavat ohjatessaan potilastaan niitä hyödyntämään. Muussa tapauksessa mobiilisovellusten hyödyt jäänevät samalle tasolle kuin lakoniset kehoitukset: ’Osta tupakastavierotusopas’ tai ’Koettaisit laihduttaa’.

Ja kuten Lancetissa julkaistu tutkimus osoittaa, on teknologiasovellus aina kuitenkin vain robottitoiminto. Siitä potilas voi saada tärkeää päivittäistä tukea, mutta terveydenhuollon ammattilaisen ja potilaan henkilökohtainen vuorovaikutus taitaa olla edelleen avainasemassa.


* Free C et al: Smoking cessation support delivered via mobile phone text messaging (txt2stop): a single-blind, randomised trial. Lancet. 2011 Jul 2;378(9785):49-55.
 
Site Meter