sunnuntai 20. tammikuuta 2013

Henkilöstökoulutusta verkossa - mutta sudenkuopat välttäen

Verkkoperustaisen koulutuksen toteuttaminen terveyskeskuksessa tai sairaalassa saattaa törmätä pullonkauloihin ja sudenkuoppiin. Niitä voi välttää huomioimalla ne jo suunnitteluvaiheessa.

Tavanomaiseen täydennyskoulutukseen verrattuna verkko-opiskelu vaatii koulutettavalta enemmän oma-aloitteellisuutta ja mm. ajanhallintaa.  Onkin tärkeää, että koulutettavia tuetaan verkko-opiskelussa erilaisin muistuttein ja virikkein, joita voi  järjestää mm. organisaation koulutusvastaava. 

Huomioi aikaresurssia arvioitaessa,  että verkkokurssilla koulutettavat etenevät yksilöllisesti omaa tahtiaan. Verkkokoulutuksen vahvuus on että se voi joustaa huomioiden yksilölliset oppimistyylit ja lähtötiedot. Jousto pitää kuitenkin suunnitella etukäteen.

Tässä kolme erilaista mallia inspiroimaan organisaatioita  toteuttamaan verkkokoulutusta itselleen sopivimmalla tavalla.Edellä olevien lisäksi on tietysti olemassa toteutus jossa kukin saa opiskella silloin kun ehtii ja kykenee, työpaikalla tai kotoa käsin. Siis ilman, että organisaatio sitä tukee muodossa tai toisessa. Kyseisen toteutusmallin tuloksellisuus on yleensä niin heikko, että sitä ei voi juuri suositella.
maanantai 7. tammikuuta 2013

Nyt analysoidaan lääkehaitat helposti

Terveysportissa tarjolla oleva, keskeinen lääketurvallisuuden tietokanta SFINX on saanut kylkeensä lisäosan nimeltä PHARAO.  Se on lääkkeiden haittoihin johtavista ominaisuuksista kertova tietokanta, jossa yli 1 300 lääkeainetta on kuvattu haittojen kannalta 9 keskeisen vaikutuksen osalta.Pharao taulukoi haitat ja ilmoittaa niiden vakavuusasteen. Toiminto käsittelee nikottelematta potilaan koko lääkityksen kerralla mikä tekee lääkitysanalyysin suoraviivaiseksi ja tehokkaaksi.

Viime aikoina Terveysportti on täydentynyt siten merkittävästi kun myös diagnostiikkasovellus Etsi diagnoosi avaa uusia tulokulmia Terveysportin hyödyntämiseen.

Älä luota itseohjautuvuuteen vaan kouluta

Tarjolla on työvälineitä ja ne ovat korkealaatuisia. Pulma on se että ammattihenkilöstö liian harvoin saa täsmäkoulutusta tietokantojen käyttöön. Niinpä esimerkiksi hoitohenkilöstön Lääkehoidon osaaminen verkossa -kurssin annin täysipainoinen hyödyntäminen saa oleellisen teholisän kun lääketurvallisuuden tietokantojen kattavat käyttötaidot ovat hallussa. Henkilöstön taitokartoituksissa niin sairaaloissa kuin avoterveydenhuollossa näet yhä edelleen tulevat esille vajavaiset taidot Terveysportin hyödyntämisessä. Tämä on valitettavaa niin henkilöstölle kuin potilaillekin.
 
Site Meter