maanantai 24. marraskuuta 2014

Lääkäripäivät 2015: uusin taito tiedonhallintaan

Osaamiskartoituksissa on havaittu että jopa puolet Terveysportin hyötyominaisuuksista saattaa olla lääkärille tuntemattomia. Puhumattakaan uusimman ammattitiedon seuraamisesta  yksilöllisesti räätälöitävissä olevien menetelmien avulla tai tuoreimman EBM-tiedon hakutekniikoista.

Opetusta ’kädestä pitäen’ .... tai oikeastaan ’hiirestä pitäen’

Lääkäripäivien 2015 tehokurssi valmentaa em. taitojen osaajaksi. Kurssi Taitoa tiedonhakuun ja tietoa taidonhakuun perustuu luentoja ja multimediaa sisältävään monimuoto-opetukseen, jossa oppija pääsee verkossa aktiivisesti ratkomaan mm. potilastapauksia. Opetusmenetelmät perehdyttävät kädestä pitäen tietokantojen käyttötekniikkaan kaikkine hiirimanöveereineen ja leikepöytäoperaatioineen. Oma mobiililaitetta (esim. iPad, muu tablet-laite tai kohtalaisen ison näytön älypuhelin)  voi luentoharjoituksien  suorittamisessa hyödyntää joten se kannattaa ottaa mukaan ja akku ladattuna... Opettajina toimivat Duodecimin tietohallintopäällikkö Leena Lodenius ja allekirjoittanut. 

Kurssin käyttämä multimediatekniikka on saanut hyvin myönteisen palautteen mm. Duodecimin kurssilla ’Lääkäri ja tietokantojen osaava käyttö’. Sen suorittaneista on nimittäin 90% valmiita suosittelemaan tuota multimediaan perustuvaa koulutusta kollegoilleen.

Tyypillisiä tietotarpeita, joiden ratkaiseminen on osa lääkärin ammattitaitoa: Kurssi on 220M Taitoa tiedonhakuun ja tietoa taidonhakuun ja sen luennot järjestetään puolipäiväkurssina to 8.1.2015 iltapäivällä. Lisätietoa kurssin linkistä

maanantai 17. marraskuuta 2014

Lääketieto otti aimo harppauksen Terveysportissa

Lääketietoa tarvitaan potilastyössä jatkuvasti, oli kyseessä sitten lääkäri, hoitaja tai hammaslääkäri.  Eikä pelkästään lääketietoa vaan myös lääketurvallisuuden tietoa.

Nyt tiedon hyödynnettävyys on edistynyt merkittävästi kun Duodecim Lääketietokanta on uudistunut perusteellisesti. Siinä yhdistyvät Terveysportin lääketurvallisuuden tietokannat  eheäksi kokonaisuudeksi kiitettävän saumattomasti lääkevalmisteita koskevan tiedon kanssa.  Ilmeinen edistysaskel.

Uusittu käyttöliittymä tekee hakutoiminnon nopeammaksi ja hakutulosten esillepano varmistaa, että lääketurvallisuuden informaatio uselta eri osa-alueelta tulee otetuksi huomioon. Myös lääketieto koskien lasten ja imeväisten hoitoa täydentää kokonaisuutta, samoin liikenneturvallisuustekijät.Miten organisaatiot sitten varmistavat, että hyödyntäminen  toteutuu niin lääkärien, hoitohenkilöstön tai hammaslääkärien joukossa?  Vai perustuuko tiedonhallinta valistuneiden arvausten menetelmään? 

Eikä ammattilaistason käyttö ole ainoastaan lääketurvallisuutta, vaan myös tehokasta tiedonhallintaa mitä erilaisimmissa tilanteissa. Juju on siinä että taito on oltava hyppysissä valmiiksi. Jo valmiiksi kiireinen aikataulu ja kompuroiva tiedonhaku ovat kurja yhdistelmä - niin potilaalle kuin ammattilaiselle itselleen. Asiansa osaava ratkaisee ketterästi lääketiedonhaun  vaikkapa oheisten arkisten perustarpeiden ilmetessä: 

Miten teidän organisaatiossanne osaavuus on varmistettu?
sunnuntai 9. marraskuuta 2014

Miten käy tuottavuudelle jos 50% henkilöstöstä ei osaa?

Terveydenhuollon henkilöstön tiedonhallinnan osaamiskartoituksista olen aiemmin raportoitunut tässä blogissa tuloksia että tietotekniikan perustaidoissa on selviä puutteita. Vajaataitoisuutta on siinä määrin, että se heijastunee myös työn tuottavuuteen. Siihen ei olisi enää varaa?

Viimeisimpien 2013-2014 osaamiskartoitusten ( 12 eri organisaatiota, vastaajia yhteensä 1108 henkilöä) valossa tilanne ei ole juuri kehittynyt ja tulokset ovat olleet lähes kaikissa organisaatioissa samansuuntaiset - ja ennallaan.

Kartoituksissa on siis pyydetty vastaajia arvioimaan ovatko eri it-tekniikat hallussa ja käyttääkö niitä työssään. Esimerkiksi osatulosteiden hallinta, useiden selainikkunoiden käyttötekniikka ja Windowsin leikepöydän käyttö on edelleen tuntematon noin puolelle vastaajista ja työssä niitä hyödyntää vain 20-30% vastaajista.

Kehittämistarpeet ovat edelleen tosiasia niin sairaanhoitajilla, työterveyshoitajilla, hammaslääkäreillä – ja myös lääkäreillä, vaikka heillä tulokset ovatkin muita paremmat.

Huomaa, että edellä oli puhe ainoastaan tietotekniikan perustaidoista. Ammattilaistason kattavat tiedot ja sujuva käyttötaito Terveysportin kymmenien tietokantojen parissa on vielä luku sinänsä.

Taitojen kehittämiseen voi käyttää tuloksekkaasti verkkokoulutusta,  jossa valmennus perustuu multimediaan - esimerkkinä video ’Tehokas tietotyöskentely työasemassa’ (4:42).  Soveltuu myös iPad yms laitteella katsottavaksi.  Alla kuvakaappauksia videon teemoista.
 
Site Meter